Tytuł artykułu: Wybrane aspekty prawidłowego doboru parametrów badania i weryfikacji wyników oznaczeń dla określania modułu sztywności (G0) w metodzie BET

Autorzy: SZCZEPAŃSKI, T., GODLEWSKI, T.

Słowa kluczowe: sztywność gruntu, moduł odkształcenia postaciowego (G0), metoda BET

Streszczenie: Artykuł stanowi kontynuację badań mających na celu coraz wiarygodniejsze wykorzystywanie metod do oceny sztywności geomateriałów. Przedstawia analizę i syntezę wyników dotyczących określania prędkości fali poprzecznej przy użyciu piezoelementów typu bender. Na przykładzie dwóch typów gruntów w artykule poruszono aspekty związane z doborem częstotliwości użytych w badaniu fal w zależności od wielkości próbki i prędkości fali oraz wyboru metody interpretacji spośród ogólnie wykorzystywanych z zastosowaniem narzędzi automatyzujących ten proces.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.07

Cytowanie w stylu APA: Szczepański, T. & Godlewski, T. (2017). Wybrane aspekty prawidłowego doboru parametrów badania i weryfikacji wyników oznaczeń dla określania modułu sztywności (G0) w metodzie BET. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (1), 75-84. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.07

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Szczepański & Godlewski, 2017), następne powołania: (Szczepański & Godlewski, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Szczepański, Tomasz, Tomasz Godlewski. "Wybrane aspekty prawidłowego doboru parametrów badania i weryfikacji wyników oznaczeń dla określania modułu sztywności (G0) w metodzie BET." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 75 ser., vol. 26, nr 1, (2017): 75-84. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.07.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Szczepański, & Godlewski 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.1.07, author={Szczepański, Tomasz and Godlewski, Tomasz}, language={polish}, title={Wybrane aspekty prawidłowego doboru parametrów badania i weryfikacji wyników oznaczeń dla określania modułu sztywności (G0) w metodzie BET}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.1.07}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN75/A7/art7.pdf}, year={2017}, volume={26 (1)}, number={75}, pages={75-84}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back